MŠMT dotace 2017

22. Leden 2018

MŠMTV roce 2017 jsme obdrželi na dotacích od MŠMT částku 53000,-

Přidělené prostředky byly čerpány na úhradu nákladů spojených s:

- pronájmem sportovní haly pro žákovskou a dorosteneckou kategorii v měsících únor a březen 2017

- dopravou na venkovní zápasy (2x žáci + 2x dorost)

- výplatou rozhodčích (6x dorost)

- nákupem házenkářských míčů pro žáky a dorost


Comments are closed.2011 © 1hkdk.cz