MŠMT dotace 2017

MŠMTV roce 2017 jsme obdrželi na dotacích od MŠMT částku 53000,-

Přidělené prostředky byly čerpány na úhradu nákladů spojených s:

– pronájmem sportovní haly pro žákovskou a dorosteneckou kategorii v měsících únor a březen 2017

– dopravou na venkovní zápasy (2x žáci + 2x dorost)

– výplatou rozhodčích (6x dorost)

– nákupem házenkářských míčů pro žáky a dorost